Главная » Статьи » Жмеринка » Жмеринка

Історія Жмеринки
Історія Жмеринки
Дати, факти, події, особистості


До Х століття Територія нашого району була заселена в 
  основному уличами і частково тиверцями
З середини Х ст. Історія Жмеринської землі невіддільна від 
  історії Київської Русі
988 рік Запроваджено Християнську релігію в 
  Київській Русі
Середина ХІІ ст. Подільські землі входять до Галицької Русі
1240 рік Монголо-татарська навала. Частина 
  території теперишньої Вінницької області 
  зі землями Верхнього Побужжя ввійшли 
  до складу Галицько-Волинського 
  князівства
1259 рік Наш край потрапляє під татарське 
  панування. Кучманський шлях, турецько-
  татарські напади. Монголо-татарське іго 
  тривало до 1480 року, розпаду Золотої 
  орди.Завершилась боротьба слов’янських 
  народів проти іноземних загарбників
1362 рік Литовський князь Ольгерд виступив 
  проти татар і на притоці Південного 
  Бугу, річці Синюсі розгромив їх, 
  відкинувши ворогів до Азовського моря
1385 рік Унія Литви і Польщі. Значна частина 
  Українських земель входила до Польсько-
  литовського князівства, в тому числі і 
  землі нашого краю
1393 рік Міжусобні суперечки Великого Князя 
  Литовського Вітовта і брата Федора 
  Коріатовича призвели до поділу 
  Подільських земель на дві частини :
  східна (Брацлавщина) залишилась у 
  Вітовта, а західна частина відійшла до 
  польського короля Ягайла
1648-1657 р.р. Народно-визвольна боротьба 
  українського народу на чолі з Богданом 
  Хмельницьким проти Речі Посполитої
1654 рік Переяславська Рада, входження 
  Лівобережної України до Росії.
1663 рік Колишній писар війська Запорізького, 
  гетьман України Іван Євстахович 
  Виговський (1657-1659 рр) купує землі в 
  Брацлавському воєводстві, в тому числі і 
  Жмеринські 
Початок ХVIIIст. В документах Жмеринка згадується як
  село Браїлівської волості Вінницького 
  повіту Подільської губернії
1775 рік По ревізії всіх дворянських, духовних і 
  королівських маєтків в Великій 
  Жмеринці було 99, а в Малій 
  Жмеринці(Змержинці) – 74 двори
1813 рік Розгорнувся антикріпосницький рух на 
  Поділлі під провідом Устима Кармелюка, 
  тривав до 30-х років
1815 рік В Жмеринці Малій рахується 248 осіб 
  чоловічої статі, у Великій Жмеринці – 342 чоловіки.
1844 рік Засновано “Російське транспортно-
  страхове агентство”, а його агенція 
  містилась у м.Жмеринка, (тепер 
  приміщення музичної школи) з 70 років 
  19 ст.
1866 рік Імператором Олександром ІІ затверджено 
  будівництво залізниці від Києва до Балти 
  з розгалуженням Жмеринка –Волочиськ, 
  Козятин –Бердичів. Будівництво 
  залізничних ділянок і першого вокзалу в 
  Жмеринці вела фрацузька фірма, 
  капіталіст Фільоль.
1869 рік В Великій Жмеринці відкрита однокласна 
  міністерська школа, а в Малій Жмеринці 
  церковна парафіяльна школа, в 
  Жмеринці – церковно- приходська
  школа.
1870 рік, 25 лютого Почалась експлуатація першого 
  залізничного вокзалу.
1870 рік Відкрито першу приватну однокласну 
  школу в Малій Жмеринці
1870 рік, 7 червня Пройшов перший потяг Одеса-
(за новим стилем) Жмеринка-Київ
   
1870 рік Відкрита приватна школа для хлопчиків 
– дітей залізничників (нині ЗНВК №4)
1871 рік, вересень Відкривається рух по залізниці 
  Жмеринка- Волочиськ
1874 рік Визначено план забудови поселення 
  Жмеринка
 1878 рік, 25 липня Організовано товариство Південно-
  Західних залізниць,почалось 
  будівництвоЖмеринського депо, яке 
  завершилось в 1891 році 
1879 рік, 2 квітня Побудована каплиця на Жмеринській 
  залізничній станції, яка в 1890 році 
  перебудована на церкву і урочисто 
  освячена 17.09.1893 року.
1886 рік, 10 серпня Освячена каплиця О.Невського
1890 рік Відкрито Вище початкове училище (нині 
  ЗНВК № 3) 
1890 рік Збудовано нове приміщення двокласного 
  залізничного училища (нині ЗНВК № 4)
1891 рік Збудовано нове паровозне депо
1890-1897роки Споруджується лінія Жмеринка-Могилів-
  Окниця-Новоселиця
1892 рік, 30 вересня Відкрито сполучення на ділянці 
  Жмеринка-Могилів Подільський
1893 рік Складається проект будівництва 
  нового вокзалу.
1895 рік, 1 січня Південно-Західні залізниці викуплені 
  у приватних власників і стали власністю 
  Російської держави.
1896 рік Губернське земство збудувало Жмеринську гінекологічну лікарню на 36 ліжок
1897 рік З.І.Журавським закінчив проект
  вокзалу.
1898 рік Відкрито вагонно-ремонтні майстерні, 
  діють механічні майстерні С.Бросмана по 
  ремонту і випуску сільськогосподарських 
  машин. Інженерна Рада Міністерства 
  Шляхів Сполучення затвердила проект 
  нового вокзалу
1898 рік, 28 серпня Залізничною кампанією відкрито 
  лікарню для залізничників. Раніше це 
  були землі землевсласника Боніта. 
  Начальником закладу став Микола 
  Кіріца.
1899 рік Відкрито друкарню в місті, керуючим був 
  Н.Істочник
1899 рік, травень Визначено кошторис будівництва нового 
  вокзалу 
1899 рік Поселення Жмеринка з 10 листопада
  1899 року перейменовано в містечко. 
1901 рік Почав свою практичну діяльність 
  архітектор В.Риков
1903 рік У Жмеринці за схемою підполковника 
  А.Ф.Турчановича, командира 12 
  піхотного полку з господарської частини 
  виготовили першу в Російській Імперії 
  солдатську “кухню-пекарню-
  кип’ятильню” Винахідник отримав 
  патент на привілею Міністерства 
  промисловості Росії
1903 рік Вперше приїжджав до Жмеринки подивитись на вокзал цар Микола ІІ
 1903 рік Дружиною чиновника О.П.Мазюкевич 
  відкрито початкове училище ІІ розряду 
  для дітей робітників і службовців 
  залізничного транспорту, в якому 
  навчались хлопчики і дівчатка з 7-10 
  років. Училище існувало до 1910 року і 
  було закрите через хворобу О.Мазюкевич
1903 рік, 18 листопада Надання селищу Жмеринка статусу міста
1904 рік, 1вересня Відкрито новий вокзал на станції
  Жмеринка, був споруджений підземний 
  кабельний перехід
1904 рік Визначено кордони міста, 29.10.1904 
  року – затверджений проектний план
1904 рік Почало діяти Жмеринське товариство 
  взаємного кредиту
1905 рік, 7 січня Стало функціонувати міське управління (спрощене, без міської управи). Першим
  міським головою був обраний дворянин, 
  управитель маєтку земель графа Гейдена 
  в Жмеринці Карл Вікентійович 
  Вронський. На цій посаді він перебував 
  до січня 1907 року
1905 рік, жовтень Страйк залізничників – рух паровозів, 
  товарних поїздів у Жмеринці припинився
1905 рік Цар в супроводі військового міністра, 
  командуючого військами Київського 
  військового округу провів огляд 
  військових частин в Жмеринці
1905 рік, 10 грудня Страйк робітників депо, товарної станції і залізничних вагонних майстерень
1906 рік Відкрита перша приватна чоловіча 
  гімназія з трьома класами (приміщення, 
  яке знесено, а нинє майданчик колишньої
  споруди знаходиться біля Будинку науки 
  і техніки)
1909 рік Побудоване нове приміщення чоловічої 
  гімназії (нині ЗНВК №1) 
1909 рік, травень На вулиці Гімназичній мадам Лукашевич 
  відкрила приватну жіночу гімназію, 
  відбулось урочисте освячення нового 
  навчального закладу ( нині ЗНВК №5)
1909 рік, 12 вересня Подільська губернська комісія клопотала 
  перед міністерством Внутрішніх справ 
  про відзначення благодійницької 
  діяльності графині В де Шуазель Гуф’є і 
  присвоєння її імені Земській лікарні
1910 рік Збудовано костьол в місті Жмеринка
1910 рік Закладено храм О.Невського для 
  залізничників , поблизу вокзалу
1912 рік Міською управою збудовано Вище 
  початкове платне училище для хлопчиків 
  Керував будівництвом староста міста 
  О.Добровольський (нині ЗНВК №3)
1914 рік Відкриття телефонної станції, (пізніше –
  Жмеринська дистанція сигналізації і 
  зв’язку)
1914 рік, 19 липня Почалась І світова війна, Жмеринка – 
  прифронтове місто : у чоловічій гімназії 
  відкрито військовий шпиталь, в 
  гуртожитку залізничного училища – 
  лазарет
1915 рік Цар Микола ІІ з родиною проїздом в 
  Левадію зупинився в місті Жмеринці, на 
  зустріч вийшли гімназисти з квітами
1916 рік, 31 травня В Жмеринці організовано склади 
  санітарних поїздів
1916 рік До Вищепочаткового училища (тепер 
  ЗНВК №3) уперше прийняли на навчання 
  дівчаток.
1917 рік, березень Революційні події в Росії лютого місяця
  вплинули на жмеринчан Проходять 
  маніфестації під лозунгом “Світло і  
  свобода понад усе”
1917 рік, 12 квітня В приміщенні кінотеатру “Міраж”, 
  пізніше “Окрев” (вул..Урицького)
  депутати вибрали виконком 
  революційно-робітничо-селянських і  
  солдатських депутатів 
1917 рік, вересень Створено загін Червоної Гвардії, який 
  організували робітники залізниці
1917 рік, 3 листопада Проголошена влада Рад в Жмеринці
1917 рік, середина Влада переходить до Центральної Ради
листопада ІІІ Універсал, проголошення УНР, 
  автономії у складі небільшовицької Росії
1918 рік, 22 січня IV Універсал, УНР визнає себе 
  самостійною державою
1918 рік, початок В Жмеринку увійшли німецько-
березня австрійські війська
1918 рік, осінь Доба Гетьманщини, Директорії. В часи 
  Директорії Жмеринка стала столицею. 
  Міністерства і відомства стояли в 
  ешелонах. В приміщенні гімназії 
  розташувався штаб головного отамана 
  Петлюри  
1918 рік, грудень Після Договору про Злуку 1.12.1918 року 
  між Західно-Українською народною 
  республікою та УНР, Жмеринку в кінці 
  грудня 1918 року займають їх війська. 
  Штаб розмістився на Графській вулиці
1918 рік З Бендер до Жмеринки переведено 
  залізничну середньо-трудову школу, яку в 
  1920 році реорганізовано в механічно-  
 будівельний технікум. Будинок технікуму 
 розбомбили німці влітку 1944 року (місце 
 теперішньої центральної аптеки)
1918 рік, грудень Залізничники, військовополонені
  селяни навколишніх сіл організували
  і перемогли німецькі частини, які
  з’явились на станції Жмеринка. 
  Спалахнула епідемія тифу.
1919 рік, січень В Жмеринці діє підпільний 
  більшовицький совдеп
1919 рік, 1 лютого Штаб армії УНР переїхав у Жмеринку
1919 рік, 18 березня В Вінницю і Жмеринку вступили бійці
  Таращанського полку під командуванням 
  В.М.Боженка
1919 рік, 29 березня Вийшов перший номер газети 
  “Жмеринський комуніст”, яка з 1930 
  року називалась “За соціалістичну 
  перемогу”, а після –“Більшовик”, 
  “Комуніст”, з 1962 року – “Нові 
  горизонти”, а з 1999 року “Жмеринський 
  меридіан”
1919 рік, червень Об’єднанні війська УНР захопили 
  Жмеринку і вирушили на Вінницю, 
  здобули її і відкрили шлях на Київ
1919 рік, серпень Симон Петлюра по дорозі на фронт 
  відвідав Жмеринку і Вінницю, а 14 
  серпня приймав у Жмеринці місію 
  Антанти 
1919 рік, 3-4 листопада Проведена Нарада Армій УНР і 
  УГА(Української Галицької Армії, 
  вул..Графська, 20)
 1919 рік, 11 листопада Денікінські війська зайняли Жмеринку, а 
  в кінці року їх розгромили більшовики
1920 рік, січень Прихід у Жмеринку більшовиків
1920 рік, 30 квітня Війська панської Польщі зайняли 
  Жмеринку і Вінницю. Проти білополяків 
  уряд Радянської Росії послав першу 
  кінну армію, кавалерійську бригаду 
  Г.І.Котовського, 25 дивізію. Бої йшли за 
  напрямками Жмеринка-Вапнярка, 
  Жмеринка-Деражня, вздовж останньої 
  залізничної лінії активно діяли 
  підпорядковані 45-й стрілецькій дивізії 
  Якіра бронепотяги "Гроза” і “Смерть 
  паразитам” 
1920 рік, 8 червня Український уряд евакуйовано з Вінниці 
  в Жмеринку, а 4.07.1920 року уряд виїхав 
  з Жмеринки у Проскурів
 1920 рік, 20 червня В Вінницю і в Жмеринку вступила 
  Червона Армія
1920 рік, 21 червня Постановою Подільської Губернської 
  революційної трійки в Жмеринці 
  створено райком
1921 рік, 1 січня Вийшов І номер дитячої газети “Ранок”, 
  яку видавав Жмеринський відділ 
  народної освіти та повітревком
1921 рік, 6 лютого Жмеринка оголошена центром повіту. 
  Починається перейменування вулиць, 
  розробляється план електрифікації міста, 
  працюють 2 оцтових заводи, 
  крохмальний завод, фабрика ячмінного 
  кофе, лісопилка, тютюнова фабрика 
1921 рік, квітень Відкрито дитячий будинок і два притулки
1921 рік На мітингу в Жмеринських вагонних 
  майстернях виступив голова Президії 
  ЦВК Г.І.Петровський
1921 рік Голодний рік у Жмеринці, бракує солі
1921-1924 р.р. Монтується телеграфна станція, де 
 встановлено 24 телеграфних апарати 
  Морзе, що забезпечувало зв’язок 
 Жмеринки з проміжними станціями 
  ділянок і дало прямий вихід на Київ
1921 рік, серпень Залізничники вагонних майстерень 
  відгукнулись першими і відрахували 
  місячний заробіток голодуючим Півдня 
  України і Поволжя, хоча в місті 
  бракувало хліба і солі
1921 рік Більшовиками розкрито і розстріляно 
  групу анархістів
1923 рік, 1 лютого Відкрились двері школи учнівства при 5
  ділянці служби тяги (в наш час ПТУ №1)
1923 рік, 27 лютого Прийнято рішення Президії Вінницького 
  Окружного виконкому про 
  перейменування Браїловської волості в 
  Жмеринську і перенесення її центру в 
  Жмеринку
1924 рік, 28 листопада Вінницький Окрвиконком затвердив 
  постанову щодо організації в місті 
  міської ради
1924-1925 р.р. Заснування житлових кооперативних 
  товариств
1926 рік Перший випуск в Школі учнівства (ШРМ), 
  організація єврейської Хати-читальні
1927 рік В межі міста включено передмістя 
  Корчівка
1928 рік Закрито залізничну церкву
1929 рік Почав випускати продукцію цегельний 
  завод
1932 рік Відкривається хлібозавод, фабрика-
  кухня, молокозавод, тютюново- 
  ферментаційна фабрика в Жмеринці
1933 рік, 27 лютого Створено Вінницьку область, до якої 
  увійшла і Жмеринка 
1932-1933 рік Голодомор. В похованні померлих від 
  голоду беруть участь військові підрозділи
1936 рік Організовано дистанцію колії
1937 рік Здійснено реконструкцію парку, де 
  встановлено пам’ятник О.С.Пушкіну, 
  розміщена парашутна вежа
1938 рік Велась реконструкція 
  стадіону “Локомотив”, відкрита 56 
  залізнична школа, на базі якої в 1960 
  році створено школу - інтернат
1938 рік Почалось будівництво школи (нині НВК 
  №2 по вул.Училищній)
1939-1940 рік Дислокується військова частина, є 
  аеродром і танкодром. Окремі 
  жмеринчани брали участь у бойових діях 
  на Карельському перешийку і північніше 
  Ладозького озера.
1940 рік, зима Школа №2 відзначила новосілля
1941 рік, червень Початок Великої Вітчизняної війни, 
  патріотичний підйом і мобілізація 
  призовників-жмеринчан
1941 рік, 2-17 липня Проводиться евакуація майна, 
  обладнання підприємств рухомого 
  складу депо, училища. Влада у Жмеринці 
  переходить до військового коменданта . 
  225 учнів, педколектив і майно 
  вивозиться в місто Куйбишев
1941, 17 липня В місто входять німці. Німецько-
  румунська окупація тривала 2 роки і 8 
  місяців 
1941 року Німці організовують гетто, створюють
  концентраційний табір, в якому 
  утримуються більш 12 тис. в’язнів. В 
  умовах терору в місті діяла підпільна 
  організація “Радянські патріоти”, яку 
  організував і очолив журналіст К.Гришин
1943 рік, грудень Підпільна організація була розкрита і 18  
  підпільників розстріляно у в’язниці міста 
  Тираспіль
1944 рік, січень До міста прориваються танкісти І 
  гвардійської бригади підполковника 
  Горлова
1944 рік,18-22 березня Місто звільнено від окупантів.
  Повернення з евакуації працівників 
  залізниці, учнів ЗУ № 1; до кінця року в 
  місті уже працювало 27 підприємств; 
  організовано Будівельний технікум, який 
  пізніше перевели в місто Чернівці
1944 рік, весна Після відступу німці почали 
  систематичне бомбардування міста, 
  згоріло приміщення школи № 2, будинок 
  технікуму, спалено приміщення училища 
  і цілі вулиці, одна з бомб влучила в 
  центральний купол церкви Олександра 
  Невського
1945 рік, травень Велика перемога у війні з ворогом. 
  Повертаються фронтовики, функціонує 
  Будинок офіцерів
1946 рік Посуха на Поділлі, голодна весна 1947 року
1946 рік, грудень Скасована карткова система, налагоджено
  постачання продовольчих та 
  промислових товарів
1947 рік Відкрито будинок інвалідів
1949 рік, 24 листопада Затверджена схема планування міста, 
  Жмеринка. На фундаменті розібраної 
  церкви збудовано відділ зв’язку
Кінець 40-х років Методом народної будови 
  реконструйовано стадіон “Локомотив” на 
  15 тис. глядачів.
1948-1952 р.р. Середні загально-освітні школи міста 
  підпорядковано відділу освіти Південно-
  Західної залізниці
1951 рік Відкрита початкова залізнична 
  початкова школа № 33, яка розмістилась 
  в приміщенні дитсадка по вулиці 
  Тартацькій. В 1957 році школа (нині 
  ЗНВК №6) реорганізована у семирічну і 
  переведена в приміщення гуртожитку ЖВРЗ
1955 рік Відкрита Колійна машинна станція 
1956 рік Відкрита музична школа, почала 
  працювати ТЕЦ
1960 рік Школи міста перейшли в систему райвно
1961 рік Перейменоване ЗАУ №1 в ПТУ №1
1963 рік, 2 березня Відправився перший поїзд тепловозною 
  тягою
1965 рік На базі школи-інтернату № 2 відкрита
  спеціальна школа
1965 рік, 25 червня Село Велика Жмеринка включена в смугу 
  міста (рішення виконкому Вінницької 
  обласної ради)
1966 рік Школа № 6 реорганізована в середню, 
  учні навчались в дві зміни
1967 рік Реконструкція депо під тепловозну тягу.
  Споруджено спортзал в парку 
  відпочинку, роботи організовував голова 
  Райпрофсозу Ноздрачов В.М.
1968 рік Військовий підрозділ передислоковано в 
  Чехословаччину 
1969 рік Відкрито перший в області 
  широкоформатний кінотеатр “Супутник” 
  в м.Жмеринка
1969 рік, 10 лютого Відкрито міську станцію юних техників
1969 рік, грудень Відкрито завод “Сектор”
1969 рік, грудень Міське профтехучилище стало середнім
1970 рік Сторіччя Південно-Західної залізниці
1970 рік, серпень Відкрито плавальний басейн в місті
1971 рік Введено в дію нове приміщення 
  Центральної районної бібліотеки
1973 рік Відкрито Палац культури залізничників.
1975 рік Місто Жмеринка стає містом обласного 
  підпорядкування
1976 рік, вересень Здано новобудову школи № 6
1977 рік, грудень Відправився перший електропоїзд
1978 рік Відкрито обеліск визволителям 
  Жмеринки та встановлено пам’ятник 
  танкістам в парку ім. Горького  
1980 рік Розроблено генеральний план забудови 
  міста Жмеринка
1981-1982 р.р Зведено адміністративний корпус 
  районного будинку зв’язку, будівництво 
  дитсадка по вул..Кірова
1982-1994 р.р. Зведення 7 багатоповерхових будинків 
  на вул..Одеська, Леніна, 
  Костьольна,пров.Гвардійський
1983-92 рік Забудова будинків вул. Космонавта 
  Комарова, забудова мікрорайону по вул.. 
  Барляєва, Будівельників та добудова 
  гуртожитку
1984 рік Встановлення охоронної зони метеостанції  
1985 рік, березень Завершено будівництво нового корпусу  
  хутрової фабрики
1985-1993 рік Будівництво ПКМ-303
1988 рік, 13 жовтня Дитяча бібліотека переведена в нове 
  приміщення по вул.Павлова,11
1987-1989 рік Будівництво дистанції контактної 
  мережі, здійснено електрифікацію 
  ділянки Жмеринка-Вапнярка
1989-1993 роки Здача двох сорока-квартирних будинків 
  по вул.Шекінській  
1988-1992 р.р. Споруджено 9-ти поверховий будинок по 
  вул.. Шекінська
1987-1989 р.р. Реконструкція скверу по вул. Пушкіна
1990 рік Завершено будівництво житлових 
  будинків по вул.Будівельників, 3, 
  Декабристів, 9, магазину.
1991 рік Здано 40-квартирний будинок по 
  вул.Шекінська, 55а
1990-1993 рік Зведення в Центрі міста п’яти житлових 
  будинків по вул.Радянська, Урицького, 
  Доватора
1992 рік Здано в експлуатацію 2 магазини по 
  вул.Леніна, першу чергу 252 кв. 
  будинку по вул. Леніна, друга черга – в 
  1993 році.
1993 рік Зведено кафе “Імідж”
1994 рік Завершено будівництво 9-ти поверхового житлового будинку в мікрорайоні ТЕЦ, 
  60-квартирного будинку по 
  вул.Комарова.
1994 рік Здано в експлуатацію приміщення 
  міськрайонного Центру зайнятості
1995-1997 р.р. Завершено будівництво будинку по 
  вул.Шекінська,23, 3-ї черги 252-х 
  квартирного будинку по вул..Леніна 11, 
  новобудови по вул.Цілінній, 29, 80 кв. 
  будинок по вул.8-го Березня
1996 рік Введено в дію новобудову по 
  вул.Радянській, 57
1998 рік Переведена на електротягу дільниця 
  Жмеринка-Підволочиськ , довжиною 161 
  км. Введені в дію системи 
  багатоканального зв’язку на дільниці 
  Жмеринка-Підволочиськ.
1998 рік Збудовано та введено в експлуатацію 72
  -квартирний житловий будинок ПМС-79
1999 рік Початок будівництва Храму Олександра 
  Невського, облаштування Площі Миру.
1999 рік Відкрито міський притулок для 
  неповнолітніх. Розпочав роботу 
  приміський ринок
2000 рік Відкрито пам’ятник воїнам-
  інтернаціоналістам
2000 рік Здано в експлуатацію електрофікацію 
  дільниці Жмеринка-Підволочиськ
2000 рік Здійснено добудову 9-ти квартир по 
  вул.Київській ,14
2000 рік Проведено реконструкцію кафе “Юнік”, 
  відкрито дитяче кафе по вул.Пушкіна
 2001 рік Здано млин, крупоцех по вул.Одеській
2001 рік, жовтень На привокзальній площі встановлено
  пам’ятник Остапу Бендеру.
2001-2002 роки Відкриття мережі кафе, магазинів
  приватної власності
2002 рік Відкриття філій банків, мережі 
  магазинів, ігрового залу комп’ютерних 
  ігор
2002 рік Здача нової котельні по вул.. Київській, 
  газопроводу по вул.Асмолова, водогону по 
  вул.. Космонавтів,  
  реконструйовано спортивно-оздоровчий 
  комплекс “Юність”
2003 рік, 18 листопада Сторіччя з дня присвоєння Жмеринці 
  статусу міста, в якому проживає 
  37.3 тис. жителів.

   

  Матеріал підготовлено: Співак В.О.

Категория: Жмеринка | Добавил: Zhmerinka (14.09.2008)
Просмотров: 47015 | Комментарии: 42 | Рейтинг: 5.0/9
Всего комментариев: 371 2 3 4 »
0
37 Plenty of helpful information here.   [Материал]
changes ? what ? offer ? knives ? in

0
36 cosmeticnanoucoz   [Материал]
Магазин уникальных товаров:
- http://cosmeticnano.ucoz.ru/shop/3282/desc/dekorativnaja-kosmetika-tiande - отзывы Тианде;
- http://cosmeticnano.ucoz.ru/shop/2828/desc/ezhednevnye-prokladki-ehnergija-trav-20-sht-kod-61901/ - прокладки Тианде;
- http://cosmeticnano.ucoz.ru/shop/2957/desc/cons_tiange/ - стать консультантом Тианде.

ssdjbfdbs

0
35 yeliks   [Материал]
[color=color_url - Туристическая фирма "Ренессанс "Южный берег" предлагает http://www.renessub.ru - поиск туров онлайн по таким странам: http://www.renessub.ru - туры в сша, а к примеру зимние http://www.renessub.ru - горнолыжные туры в швейцарию оставят неизгладимые впечатления от путешествия. Если вам больше нравятся южные страны, то подберем вам лучшие и по оптимальной цене - http://www.renessub.ru - туры на кубу, и еще http://www.renessub.ru - туры в сша, так же, например - http://www.renessub.ru - подбор туров http://www.renessub.ru - туры оаэ http://www.renessub.ru - сейшельские острова туры цены
, http://www.renessub.ru - туры на пхукет http://www.renessub.ru - подбор тура в грецию http://www.renessub.ru - египет хургада туры
, http://www.renessub.ru/countries/27-mexico.html - купить тур в Мексику http://www.renessub.ru/countries/45-norvegiya.html - купить тур в Норвегию
Звоните - (495) 973-81-51, (909) 691-4022, (916)-322-08-18

0
34 xatris   [Материал]
[color=color_url - Тюнинг для Audi - как косметика для вашей машины: http://www.audi-service.ru - колесные диски audi http://www.upgrade-car.ru - колодки на audi http://www.audi-service.ru - блютуз в audi http://www.audi-service.ru - рестайлинг audi http://www.audi-service.ru - обвес audi а3 http://www.audi-service.ru - обвес на audi a8 http://www.audi-service.ru - обвес audi a6 http://www.audi-service.ru - камера в audi http://www.audi-service.ru - обвес audi http://www.audi-service.ru - тюнинг audi a8 http://www.upgrade-car.ru - тв-тюнер на audi http://www.audi-service.ru - светодиодные противотуманные фары http://www.audi-service.ru - рестайлинг audi a4 http://www.upgrade-car.ru - аксессуары audi http://www.audi-service.ru - литые диски audi http://www.audi-service.ru - тормозные колодки audi москва http://www.audi-service.ru - тонирование audi http://www.audi-service.ru - штатная навигация audi http://www.audi-service.ru - обвес audi а5 Кроме этого - дополнительно предлагаем http://www.audi-service.ru - обвесы на audi http://www.audi-service.ru - оборудование audi http://www.audi-service.ru - навигация для audi a4
http://www.audi-service.ru - обвесы audi http://www.audi-service.ru - светодиоды в audi http://www.audi-service.ru - колесные диски audi a6
по тел. (495) 760-07-46 (без выходных) или на сайте www.audi-service.ru

0
33 tvshoppmmag   [Материал]
Наш магазин предлагает:
- http://tv-shop-magazin.ru/item717.html - швабра отжим;
- http://tv-shop-magazin.ru/item678.html - Xtreme Bra;
- http://tv-shop-magazin.ru/item723.html - аппарат для сладкой ваты;
- http://tv-shop-magazin.ru/item673.html - Айрон Джим;
- http://tv-shop-magazin.ru/item813.html - cтим о пауэр.


sfddfqw

0
32 gardteploo   [Материал]
Стройматериалы для ремонта любых зданий:
- http://avangard-teplo.ru/dopolnitelnie-uslugi/izgotovlenie-dekorativnich-figurnich-elementov.html - Фигурный материал для фасада;
- http://avangard-teplo.ru/uteplenie-i-dekorativnaya-otdelka-fasadov-zdaniy/kleevie-sostavi-primenyaemie-v-sistemach-naruzhnogo-utepleniya.html - Клей для пенополистирола;
- http://avangard-teplo.ru/uteplenie-i-dekorativnaya-otdelka-fasadov-zdaniy/diubeli-dlya-krepleniya-teploizolyatsii.html - Дюбель для теплоизоляции;
- http://avangard-teplo.ru/uteplenie-i-dekorativnaya-otdelka-fasadov-zdaniy/steklosetki-dlya-primeneniya-v-sistemach-naruzhnogo-utepleniya-fasadov-zdaniy.htm l - Стеклосетка фасадная.jniugewdc

0
31 liftzavod   [Материал]
Информация на нашем сайте:
- http://liftzavod.ru/ - лифтовое оборудование;
- http://liftzavod.ru/content/пассажирские-лифты-без-машинного-помещения - замена лифтов
- http://liftzavod.ru/escalators - эскалаторы.ojfjbksdf

0
30 homOrillzorry   [Материал]
Пацаны, нагуглил сайт, что бы http://wormix-upp.ru/ - прокачать персонажа вормикс. http://wormix-upp.ru/ - прокачка вормикс по средствам этого сайта отняла у меня считанные минуты!
http://wormix-upp.ru/ - коды на вормикс, http://wormix-upp.ru/ - вормикс читы можно так же найти на http://wormix-upp.ru/ - этом сайте .

0
29 krotSSS   [Материал]
На сайте http://kino-t.com/catalog/1116 - http://kino-t.com инцест.

0
28 Rapappext   [Материал]
скачать хакера для взлома почтового ящика mail, ru скачать взлом mail через ip скачать программы взлома mail скачать бесплатно программу взлома паролей скачать программа для взлома почты на yandex программа для взлома mail.ru через программу бабай как можно взломать пароль hotmail http://vzlom-soft.ru/icq/ - технология взлома почтового ящика yahoo взломщик для игр с рамблера скачать взломшик паролей для маил агента скачать взлом yandex деньги программой как взломать свою почту яндекс ограммы для взлома mail агент взломать уин через маил программа для взлома игр в mail.ru бесплатно http://www.youtube.com/watch?v=Z-sPFJ0M6sM - http://i4.ytimg.com/vi/T8mmt-Lc9Ms/mqdefault.jpg взлом приватного доступа в видео маил ру код для взлома mail.ru правила войны взлом mail скачать взломшик mail ru как взломать пользователя маил.ру http://dlya-vzloma.ru - хакерские программы взлом почтового ящика mail
проги для взлома yandex ru yandex ru взлом бесплатно как взломать gjxne mail.ru скачать программу взлом пароля почтового ящика mail.ru

1-10 11-20 21-30 31-37
Имя *:
Email *:
Код *: